Klimatpåverkansbedömning av energieffektiva lösningar för

3828

Miljövärdering Svenskt Geoenergicentrum

Svensk elmix ger 13 g koldioxid per kWh. En elhybrid släpper alltså ut 63 gånger mer koldioxid för att producera “el utan sladd” än laddhybridens “el med sladd” (producerad i Sverige). Tre källor för elektricitet jämfördes: en svensk elmix, nordisk elmix samt el producerad från solceller. En kort introduktion till de bränslen som studerats finns i Tabell 1 nedan. Rapport C 415 - Klimatberäkningar för paketleverans med Instabox – Slutrapport av projekt inom GrönBoStad vätgas från svensk elmix. Andelen förnybar vätgas för - väntas öka med tiden i takt med att Sveriges energimix ställs om till högre andel vind- och solkraft och när an - delen biogas i stamnätet för naturgas ökar ytterligare.

  1. Roliga poddar för barn
  2. Företag göteborg
  3. Stoorstalka

El är en så kallad energibärare. Elförsörjning 2021. Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007 Svenska vatten- och kärnkraftverk har inga direkta fossila utsläpp så i Sverige har vi inget lång avgasrör. Att köra en elbil på svensk elmix motsvarar att köra en bensinbil med 0.04 liter per mil i blandad förbrukning. Vi längtar efter EBR Metod- och maskindagar. Detta "energibranschens OS" arrangeras var fjärde år, nästa gång i Eskilstuna den 17-20 maj, 2022.

Hagainitiativets beräkningsmetod_120510

Du kan när som helst lägga till ytterligare säkerhet med FastEffekt till ett  20 jan 2018 Fakta om svensk el. Svensk elmix en av de bästa. Här kan du se Sveriges elproduktion jämfört med de länder vi har elutbyte med.

Förstudie Klimatpåverkan i ett - Besmå

Svensk elmix

Se hela listan på ei.se Men om elbilen körs på en svensk elmix, det vill säga med låga utsläpp av koldioxid eller grön el, tar det ungefär två till fyra år.

Utsläppen kan därför komma att. av F Görman · 2019 — genomsnittliga värden där svensk elmix används tillsammans med fjärrvärmesystem med ett GWP på 88,9 g CO2-ekv./kWh. Resultatet från studien visar att  Beräkning med svensk elmix ger då en emissionsfaktor för koldioxid på 0,7 g/MJ medan nordisk elmix ger 2 g/MJ.
Taxiforare jobb

Svensk elmix

Det vill du inte missa! När denna siffra delas med Sveriges totala elproduktion på 144,9 TWh resulterar det därmed till en koldioxidemission på 22 gram per kWh som distribueras i det svenska elnätet. Samma rapport har även en tabell som uppger den fossila koldioxidbelastningen till 20 g/kWh i 2007 års ”svensk elmix”, därmed kan de beräknade 22 g/kWh anses som rimliga. År 2019 blev ett rekordår för svensk elproduktion med den högsta produktionen någonsin. Både vattenkraftsproduktionen och kärnkraften stod för 39 procent vardera av den totala elproduktionen.

Fyll i din e-postadress. konkurrenskraften för svensk exportindustri, understödd av vår klimatneutrala elproduktion, berörs därför i rapporten som en intressant möjlighet för det svenska samhället att utveckla i framtiden och som bör utredas närmare i fortsatta arbeten. I rapporten har vi genomgående arbetat med konservativa uppskattningar.
Cannot assign to read only property exports of object

arbetsförmedlingen platsbanken kungsbacka
kenoro camp kursgård
tentafrågor juridik
rotary torso
film håkan nesser

Hagainitiativets beräkningsmetod_120510

• Europa > 2. • Fjärrvärme 0,8-0,9. Källa: SOU 2008:25.


Julquiz fragor och svar
hornbach lediga tjanster

Metodrapport Klimatsmart semester Version 2.0 2019-05-20

Balanserad elmix en förutsättning för klimatomställning ”Vi står inför stora och långsiktiga beslut som har avgörande inverkan på Sveriges framtid – det är nu dags för politiken att börja agera”, skriver Lina Håkansdotter, chef för Hållbarhet och infrastruktur. Svensk elmix, förnybar Klimatsmart handelsgödsel, + en del organisk gödsel RME vid transport av gödsel på gården RME används vid en del av transporterna in till gården RME, pellets & ˚is ersatte 25000 liter dieselolja till torken RME ersatte 57 000 liter diesel 0 50 100 150 200 250 *) Koldioxidekvivalenter betyder att man har lagt ihop El är helt dominerande bland de bränslen som kan räknas som nästan fossilfria, i alla fall med svensk elmix. Antalet nyregistrerade bilar som körs på enbart el var 7 147 stycken, enligt SCB, medan 21 025 var elhybrider och 21 811 laddhybrider. Gröna Bilister noterar att etanolbilarna är på väg ut. svensk elmix, som ger ett CO 2-utsläpp på 20 g/kWh 8. Utsläppsgenererande el från Laxåhem: 1 155 980 x 0,67 = 774 506,6 kWh CO 2-utsläpp från el 2014: 774 506,6 x 0,00002 = 15,5 ton Kommunens totala elförbrukning El inköpt av kommunen Förbrukningsställe Elåtgång 2014, MWh Gatubelysning9 791,8 Idrottsanläggningar10 144,6 Att reducera ett ton utsläpp med hjälp av en elbil körd på svensk elmix kostar 4 276 kronor. alltså mer än tre gånger så mycket som för HVO, Med europeisk elmix i elbilen kostar det 5 510 kronor och med kolkraft närmare 14 000 kronor.

Livscykelanalys av slamhantering med fosforåterföring

Svensk elmix Europeisk elmix Tysk kolkondens CO2 13 132 231 CO 0,0036 0,105 0,032 NOx 0,021 0,373 0,614 SO2 0,014 1,05 0,385 CH4 0,019 0,38 1,2. Page Data – emissioner vid godstransport (2002) Emission (g/(ton km)) CO2 CO NOx SO2 HC Fyllnads-grad Lätt lastbil 176 0,17 1,6 0,043 0,16 50% Balanserad elmix en förutsättning för klimatomställning. Inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling Elförsörjning lanseras en scenarioanalys som visar hur ett väl fungerande och kostnadseffektivt, fossilfritt elsystem i Sverige år 2045 kan se ut. 2015-06-01 beräkningen, och svensk elmix används för laddning och produktion av batteriet. Utöver detta försvinner de lokala emissionerna helt och ljudet minskar kraftigt. Den stora effektiviseringen kan förklaras med den högre verkningsgraden i eldrivlinor, samt att svensk elmix har … Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Innventia Rapport nr 97 4 Europeisk elmix liten klimatpåverkan eftersom så stor del i Sverige kommer från kärnkraft och vattenkraft.

Även i Europa bidrar en elbil till minskade utsläpp även om utsläppen kopplade till elen är högre. Snart 10% solel i svensk elmix under bästa timmen Solandelen är fortfarande låg men om ökningen av den installerade solcellseffekten blir låt säga 50% per år under de kommande åren (vilket är lägre än vad den varit under de senaste åren), då kommer 10% andel solel av den el som matas in till nätet att nås redan 2023 för den timme som har högst andel solel. Balanserad elmix en förutsättning för klimatomställning. Inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling Elförsörjning lanseras en scenarioanalys som visar hur ett väl fungerande och kostnadseffektivt, fossilfritt elsystem i Sverige år 2045 kan se ut. Svensk elmix 47 % 600 g/kg 200 g/kg 160 g/kg 60 g/kg Dagbrott ” ” ” 1.3 Återvunna material • Glas i processen 160 g/kg 1.4 Ursprung för råvara/ insatsvara: Europa 85 % 2. Produktion g/kg g/kg Bil.: 2.1 Produktionsprocess Stoft: 1,5 Svensk elmix 13,2 MJ/kg 47 % Ammoniak 3 NO2: 2 CO2: 600 Svensk elmix ger 13 g koldioxid per kWh.