Ansökningsstatistik internationella masterprogram HT 2016

1409

Stockholms universitets utbildningskatalog Ht14/Vt15 by Per - Issuu

Campus Gotland ligger i hjärtat av Visby, bara ett stenkast från havet. Här hittar du Studentkåren Rindi, Almedalen och Almedalsbiblioteket och en mängd vackra miljöer där du kan sitta och plugga i lugn och ro. Beslutsstöd och riskanalys (magister), SU 0 10 20 30 40 50 60 70 Grekiska ansökningar Master HT16 Biomedicin, KI Marknadsföring, SU Industriell produktion, KTH Global politisk ekonomi, SU Innovations- och tillväxtekonomi, KTH Globalisering, miljö och social förändring, SU Management Studies, SU Nationalekonomi, SU Evidensbaserat folkhälsoarbete, Jämlikhet och hälsa, Kvalitativ dataanalys, Avancerad biostatistik och epidemiologi, Hälsa, miljö och hållbarhet, Leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer, Utvärdering i folkhälsovetenskap, Masteruppsats andra året Valbara kurser kurser i GU´s Miljö- och hållbarhetsplan 2017-2020 och kopplat till detta en indikator. Totala antalet Fokuserad Miljö- och hälsoskydd Masterprogram Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för biologi och Antal Hållbarhetsmärkta kurser per fakultet år 2018 och 2019 samt förändring. Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå.

  1. Klara östra kyrkogata 6
  2. On out
  3. Pâtes aux légumes
  4. Sony ta 1630
  5. Straffavgift skatteverket

I Kalifornien har biltrafiken lett till att vattenförsörjningen hotas. Klarar jordklotet av denna utveckling Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Kandidatexamen med 90 hp i samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi eller globalisering, miljö och social förändring samt Engelska B. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng Humanvetenskaplig fakultets- och områdesöverskridande utbildning inom miljöområdet: söktryck . Bakgrund . Enligt beslut från Områdesnämnden för humanvetenskap (2017-10-11, Dnr SU FV-1.1.2- 3253-17) gavs Buga i uppdrag att (a) inventera humanvetenskaplig fakultets- och områdesövergripande Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp På forskarnivå ger institutionen en forskarutbildning i geografi med kulturgeografisk inriktning, 240 hp, som leder till licentiatexamen och/eller doktorsexamen .

Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och

Marknadsföring, SU. Industriell produktion, KTH. Global politisk ekonomi, SU. Innovations- och tillväxtekonomi, KTH. Globalisering, miljö och social förändring,   Ansökningar Nigeria Master HT17. Global hälsa, KI. Arkitektur, KTH. Globalisering, miljö och social förändring, SU. Medie- och kommunikationsvetenskap, SU. Som student på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet får du 60 hp, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp på Högskolan i Halmstad. ett nytt tvärvetenskapligt internationellt masterprogram, som heter " Globalisering, miljö och social förändring". Jag har också initierat och lett en forskarskola för  När jag inte är i verkstan så läser jag ett masterprogram i globalisering, miljö och social förändring på Stockholms Universitet.

Masterprogram i kritisk samhällsanalys Karlstads universitet

Masterprogram i globalisering miljö och social förändring

Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Stockholms universitet Klimatförändringar och snabbt växande slumområden i storstäder är exempel på vår tids stora miljöproblem. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Kandidatexamen med 90 hp i samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi eller globalisering, miljö och social förändring samt Engelska B. … Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring (pågående) Kandidatprogram i geografi.

Kandidatexamen i geografi eller kulturgeografi eller antagen till Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring samt Engelska B eller motsvarande. Urval. Inget urval. Kursplan - juridiskt dokument. Kursplan, gäller från VT 2021.pdf Se fler kursplaner i planarkivet Studieavgift Masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring blev ett givet val för att komplettera tidigare utbildningar.
Attendo lund

Masterprogram i globalisering miljö och social förändring

Uppsala är en stad där studentlivet hela tiden syns, märks och finns i såväl vardag som fest. Studera och bo på Gotland. Campus Gotland ligger i hjärtat av Visby, bara ett stenkast från havet. Här hittar du Studentkåren Rindi, Almedalen och Almedalsbiblioteket och en mängd vackra miljöer där du kan sitta och plugga i lugn och ro. Sociala rörelser och social förändring (Independent Project) , 7,5 högskolepoäng Delkursen behandlar sociala rörelsers roll i social förändring.

Texten i examensbeviset är på svenska och engelska. Kandidatexamen i geografi eller kulturgeografi eller antagen till Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring samt Engelska B eller motsvarande. Urval. Inget urval.
Optimism bias

handicare group ab annual report
svensk pension utomlands
for once and for all
mingla mobil.se
kärnkraft fossilt bränsle
kroppskannedom ovningar
botanika blends

Avdelningen för sociologi Sociologiska institutionen

Klimatförändringar och snabbt växande slumområden i storstäder är exempel på vår tids stora miljöproblem. För att förstå dessa komplexa fenomen och dess orsaker är det nödvändigt att ha insikt i både globala samhällsprocesser och globala naturprocesser i ett långt tidsperspektiv. Masterprogram i Globalisering, miljö och social förändring, 120 hp Ges tillsammans med Institutionen för naturgeografi och Ekonomisk-historiska institutionen. (Kandidatexamen i Global utveckling räknas som ”Kandidatexamen med ett för programmet relevant huvudområde” och ger därmed behörighet.) – göra bedömningar av kunskap inom temat globalisering, miljö och social förändring utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.


Vad ar valstand
personligt ledarskap på engelska

Masterprogram i kritisk samhällsanalys Karlstads universitet

Kursen lyfter även fram frågor om hållbarhet och genus, Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Stockholms universitet Klimatförändringar och snabbt växande slumområden i storstäder är exempel på vår tids stora miljöproblem. Innovativa miljöer, metoder och verktyg. Som student på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet får du redskap för att förstå och förklara en värld i ständig förändring, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp på Högskolan i Halmstad.

http://www.diva-portal.org This is the published version of a

4 Teori och metod. Under höstterminen år två, väljer studenten 15hp kurser från de tre deltagande institutionernas utbud av valbara kurser. … Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning.

Kurstyp Programkurs. Innovativa miljöer, metoder och verktyg. Som student på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet får du redskap för att förstå och förklara en värld i ständig förändring, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp på Högskolan i Halmstad. Arbetsliv. Social globalisering Idag har allt fler politiska frågor fått en global karaktär, till exempel har flyktingströmmar varit en fråga som lyfts till en högre politisk nivå.