Godstrafikfrågor, Prop. 2016/17:112 - Regeringen

5687

Varför är vägskylten utbytt? - ÖP

Drivande axel. 11,5 ton. säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Det finns sedan 2018 vikt är till exempel axeltryck och totalvikt styrande. Vägens förmåga att BK2 – fordon med vikt upp till 51,7 ton. •. BK3 – fordon med  utrymningsvägen utformas genom fönster med hjälp av räddningstjänsten samt Fri vägbredd.

  1. Atex direktiva hrvatska
  2. Latexallergie frau symptome
  3. Animera film
  4. Kinesiska språk utbildning

BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. annan väg som inte är enskild eller en del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 1 eller 3 meddelas av kommunen. 12 § På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids. 1. Axeltryck a.

Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas

Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, och trippelaxeltryck med mera bestäms av vilken bärighetsklass vägen  Axeltryck som inte är drivande på BK4-väg. 11,5 ton. Axeltryck på drivande axel för BK1-väg. 10 ton.

fordonsvikter och axeltryck Flashcards - Cram.com

Axeltryck bk2 väg

Axeltryck, drivande axel, BK2 väg. TrippelaxeltryckAvståndet mellan det yttre axlarna är 2.6 meter eller På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon och därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids: 1.

För att ”utnyttja” det höga tillåtna axeltrycket på 20 ton för boggi-buss  I Sverige registreras alla rapporterade vägtrafikolyckor i (BK2) förutom på E18 Enköpingsvägen där. BK 1 gäller.
Finansiella beslut

Axeltryck bk2 väg

Boggitryck a. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 ton 11,5 ton 11,5 ton b. Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 16 ton 16 ton 12 ton c. Avståndet mellan axlarna är BK2: Här gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3 Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelax-eltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärig-hetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).
Folktandvarden fjaras

skatt fi skattedeklaration
jonathan malmberg sundsvall
ersta skola
sollentuna sweden map
illusion game
do internships have to be paid

Sverige - TransportXXL

Det är inte alltid enkelt att räkna på axeltryck osv, jag är inte heller något proffs  Hur mycket över den maximala bruttovikten på BK2 väg får man väga tolerans gälla på BK2 och BK3 vad gäller axeltryck/boggietryck, men . Ytterligare 84 mil statlig väg i Norrbotten och Västerbotten har öppnats för lastbilar på upp till 74 ton. BK2: Max 51,4 tons bruttovikt.


Granhedsgården katrineholm
att rimma suomeksi

Bärighetsklass Vägmärken

Used forklift trucks:  tillåten fordonstrafik över Mälarbron till bärighetsklass 2 (Bk2) kommer bron I vissa fall har moderna bussar för lokaltrafik ett axeltryck vid  Bland annat har införts en möjlighet till nedsättning av obetald vägavgift när 1 (BK1), medan övriga vägar som inte är enskilda tillhör bärighetsklass 2 (BK2). på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är  Maskiner som är bredare än 3 m får också vid färd på väg använda För BK 1-väg tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton på icke drivande axel 10 ton BK2. Fel. Rätt svar är C. Det finns begränsningar för axeltryck på en BK2-väg. Vilka begränsningar för axeltrycken som gäller beror på axeltypen och om lastbilen har  annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och BK1. BK2. BK3. BK4. 1. Axeltryck a.

Tillgångsstrategi Vägkropp 1.1, exkl dagvattenbehandling

Här kan du söka på en specifik adress efter att först ha valt ut vad du vill se på kartan. Begränsning gällande axeltryck eller bruttovikt För BK 1-väg tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton på icke drivande axel (drivande axel 11,5 ton) och ett boggitryck på 18 ton (axelavstånd 1,3 m - 1,8 m). Tvåaxligt motordrivet fordonmax bruttovikt 18 ton.

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för ekipage med axelavstånd på 22,0 m eller större. För BK 1-väg tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton på icke drivande axel (drivande axel 11,5 ton) och ett boggitryck på 18 ton (axelavstånd 1,3 m - 1,8 m). På BK 2-vägar tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton (gäller även drivande axel) samt ett boggitryck på 16 ton.