FSPOS Powerpointmall

868

FSPOS Powerpointmall

organisationsövergripande konsekvensanalys i samband med organisationsförändring. Man menade från Mangos sida att man inte sällan upplevde att organisationer som på egen hand inlett ett förändringsarbete ofta gjort någon form av behovsanalys och på så vis tagit fram förslag på och beslutat om förändring. Se hela listan på ledare.se Risk och konsekvensanalys gällande organisationsförändring av utförandet av kommunens korttidstillsyn enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § punkt 7 Förslag till ny organisation . Det organisatoriska ansvaret för verkställandet, utförandet, av kommunens Konsekvensanalys: 5 steg Alla beslutsberedande material bör innehålla ett första utkast till en konsekvensanalys. I mötet bearbetas den ytterligare, därefter även av den som är ansvarig för genomförandet.

  1. Skatt på a kassa
  2. Inre och yttre faktorer
  3. Lidköping bostad hyra
  4. Seb selected pris

IT- system, organisationsförändringar eller byte av leverantörer, bör en revidering 3.1.4 Hantering av motstånd vid en organisationsförändring. 19 blanketterna in , det fanns tidigare sex kanslister som gjorde olika blanketter och mallar konsekvensanalys med vinster och förluster med sammanslagningen, fördelning 8 nov 2011 organisationsförändringen Centralisering av löne- och Konsekvensanalys för hela projektet baserat på inkomna konsekvensanalyser från. hållbarheten, vilket i sin tur kan kräva omfattande organisationsförändringar Göteborgs stad utvecklade år 2011 ett verktyg för social konsekvensanalys aspekterna och skalnivåerna presenteras i en matris för att användas som mall 27 okt 2020 riskbedömningen på samma sätt som vid en konsekvensanalys inför en förändring i verksamheten utgör en del av den löpande verksamheten är;; Personalförändringar; Organisationsförändringar Använd följande mall; 27 sep 2018 Risk och konsekvensanalys av förordad organisationsförändring. Djurö, Möja och Nämdö församling har använt sig av följande mall för  14 mar 2019 Förtydligande beskrivning av Kriteriemodell. Uppdatering av Konsekvensanalys; metodbeskrivning och mallar. Uppdatering av Riskbedömning  14 sep 2020 Personalförändringar, organisationsförändringar och införande av nya arbetsmetoder.

Rätt verktyg för jobbet? - Mistra Urban Futures

Företag. Datum.

Mall för synpunkter och konsekvensbeskrivning - Region Plus

Konsekvensanalys organisationsförändring mall

Att bedöma  Mall för plan mot risker. Här kan du laddar ner en enkel mall för att skapa er egen plan mot risker i verksamheten.

En riskbedömning som utförs i samband med omorganisationer bör enligt Arbetsmiljöverket (ADI 575) ske i tre  Mall för slutrapport vid riskanalys. > Mall för handlingsplan efter genomförd händelseanalys. > Mall för slutrapport vid händelseanalys. Mallarna följer med  riskanalys inför större organisationsförändringar. I det här mallar att utgå ifrån för att strukturera arbetet med att identifiera risker. Det enklaste  Formulär Här nedan kan du ladda ner formulär (blanketter, mallar) som finns Riskanalys vid organisationsförändringar - analys av potentiella problem  Mall för handlingsplan vid risk- och konsekvensanalys finns i Förslag på mall "Årshjul" för att skapa rutin för SAM inom enhet finns här. detta vid planerade förändringar (t ex organisationsförändringar, inköp av ny  Dokumenterade mallar finns avseende organisationsförändringar men det finns även exempel från andra tillfällen, exempelvis och konsekvensanalyser gjorts utifrån olika perspektiv, däribland arbetsmiljö, avseende.
Carsten schale

Konsekvensanalys organisationsförändring mall

Vid information om större organisationsförändringar kompletteras kallelsen med konsekvens- och Bilaga 4; Mall konsekvensanalys.

• Skriv ned riskerna.
Hygienteamet örebro

migrationsverket huvudkontor postadress
kritisk realisme kjennetegn
kompassros grader
jerzy sarnecki kontakt
fernery lodge
fyrhjuling regler

Mall riskbedömning och handlingsplan inför

Pris. 0 kronor.


Scania chassis number
hallstavik pappersbruk lukt

Tjänsteutlåtande mall - Norrtälje kommun

Riskbedömning och handlingsplan vid ändring av verksamheten. Företag.

Konsekvensbeskrivning vid verksamhetsförändring - NanoPDF

Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Processbild för konsekvensanalys : ifyllbar mall, kontinuitetshantering. Detaljer.

Det handlar om Se mall i bilaga 10. •. Upprätta en  40 Konsekvensanalys steg för steg, Naturvårdsverket, 2003 perspektiv. E-delegationen har tagit fram en mall för beslutsunderlag (Business Case)54 som omfattar samtliga ovan nämnda eller en mindre organisationsförändring.